Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

EFSbanner

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie informuje, iż przyjęto ofertę przedstawioną przez firmę:

Biuro Turystyki Zagranicznej ,,Progres’’ Lektorat języka niemieckiego i angielskiego ul. Morelowa 14, 69-200 Sulęcin.

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najniższą cenę.

Projekt pn. „Wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie w powiecie sulęcińskim”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

EFSbanner

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie informuje, iż przyjęto ofertę przedstawioną przez firmę:

Biuro Turystyki Zagranicznej ,,Progres’’ Lektorat języka niemieckiego i angielskiego ul. Morelowa 14, 69-200 Sulęcin.

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najniższą cenę.

Projekt pn. „Wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie w powiecie sulęcińskim”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

EFSbanner

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie informuje, iż przyjęto ofertę przedstawioną przez firmę:

Spółdzielnia Socjalna ,,SkillStore” Karina Jermak ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.

Oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najniższą cenę.

Projekt pn. „Wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie w powiecie sulęcińskim”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.