Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

ue efs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej lub zawodowej klientów PCPR w Sulęcinie - mieszkańców powiatu sulęcińskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz wychowanków pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji min:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności życiowych
- kursy lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
-inne usługi aktywnej integracji

 

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt wynosi 92 467,07zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie ul. Szpitalna 9,
celem złożenia formularza rekrutacyjnego do dnia 09.12.2016r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU ,,SAMODZIELNOŚĆ SZANSĄ NA NIEZALEŻNĄ PRZYSZŁOŚĆ”