Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla sprawców przemocy

 

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc  w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie realizuje program korekcyjno - edukacyjny dla  osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie

      Program korekcyjno - edukacyjny skierowany jest do różnych grup sprawców przemocy, dotyczy w szczególności:

osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawiania wolności w zakładach karnych,

osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie,

osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,

innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób,  oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Program ten ma charakter edukacyjno - korekcyjny.

W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, natomiast część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są prowadzone w celu:

1)            uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy, podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,

2)           powstrzymywania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem tej przemocy,

3)            rozwijania umiejętności do samokontroli współżycia w tej rodzinie,

4)            kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie.