Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

10.02.2020 WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ORZECZONYM ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Sulęcińskim do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - edycja 2019-2020, wspieranego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informujemy, iż osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z pomocy w dotarciu do wybranego miejsca np. pracy, szkoły, kościoła, lekarza, urzędu czy instytucji kultury (kino, muzeum, teatr itp.). Zadaniem asystenta może być również pomoc w zakupach, załatwieniu spraw urzędowych czy nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami.

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, przy ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin.

Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w siedzibie Centrum bądź pod numerem telefonu 957550753.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

 

Godziny pracy

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH


24 i 31. 12.2019 r.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SULĘCINIE
PRACUJE W GODZINACH OD 7:00 DO 12:00

Grzybobranie 2019

Plakat Grzybobranie 2019 1

Projekt „Kontener aktywności"

ue efs

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Kontener aktywności” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej lub zawodowej klientów PCPR w Sulęcinie - mieszkańców powiatu sulęcińskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz wychowanków pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji min:


- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności życiowych
- kursy lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
- inne usługi aktywnej integracji


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49,  69-200 Sulęcin.
celem złożenia formularza rekrutacyjnego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU ,,Kontener aktywności”