Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

Projekt „Kontener aktywności"

ue efs

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Kontener aktywności” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej lub zawodowej klientów PCPR w Sulęcinie - mieszkańców powiatu sulęcińskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz wychowanków pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji min:


- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności życiowych
- kursy lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
- inne usługi aktywnej integracji


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49,  69-200 Sulęcin.
celem złożenia formularza rekrutacyjnego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU ,,Kontener aktywności”

12.04.2019 Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sulęcinie, w  związku z zamiarem przystąpienia do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, ogłoszonego przez Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poszukuje  psychologa/terapeutę, pielęgniarza/rehabilitanta i  dietetyka.

Koszt jednej godziny usługi nie powinien przekroczyć 40zł. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty do dnia 26.04.2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 49.

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Powiecie Sulęcińskim (08.04.2019r.)

plakat powiat prezydent

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Powiecie Sulęcińskim odbędzie się 8 kwietnia 2019 roku.

Informujemy, że:

  • parking dla gości oficjalnych znajduje się na Placu Czarnieckiego (przy fontannie);
  • parking dla mediów znajduje się przy ul. Chrobrego (za targowiskiem miejskim);
  • parking dla mieszkańców z terenu Powiatu Sulęcińskiego znajduje się w centrum ul. Kościuszki (za sklepem Pepco).
ulotka powiat prezydent druk 2

"Aktywny Samorząd" w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Beneficjentów pomocy prosimy o zapoznanie się z w.w. dokumentem na stronie https://www.pfron.org.pl

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ II

Od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r.   - w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
Od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r.  - w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

MODUŁ I
Od 01.07.2019 r.  do 31. 08.2019 r.

Wnioski MODUŁU I do pobrania TUTAJ

Wnioski MODUŁU II do pobrania TUTAJ