Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

ue efs

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Kontener aktywności” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej lub zawodowej klientów PCPR w Sulęcinie - mieszkańców powiatu sulęcińskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz wychowanków pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji min:


- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- poradnictwo psychologiczne, zajęcia z umiejętności życiowych
- kursy lub szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
- inne usługi aktywnej integracji


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49,  69-200 Sulęcin.
celem złożenia formularza rekrutacyjnego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU ,,Kontener aktywności”