Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

Joanna Różańska

Tel. 957550753 wew. 6

 

Piecza zastępcza / Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tel. 957550753 wew. 1

Agata Gierońska – starszy specjalista pracy socjalnej

Magdalena Wojnicz - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Iwona Derewlana - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Małgorzata Gerak - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kamila Buksztynowicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Magdalena Lasota - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (zastępstwo)

 

Świadczenia pomocy społecznej/ Dom Pomocy Społecznej Tel. 957550753 wew. 1

Joanna Kołodziej – inspektor do spraw świadczeń i pomocy instytucjonalnej

Główny Księgowy Tel. 957550753 wew. 2

Henryka Szabat

Rehabilitacja społeczna / PFRON Tel. 957550753 wew. 3

Magdalena Froncz – starszy inspektor

Paulina Witkowska – młodszy referent (zastępstwo)

Rehabilitacja społeczna /PFRON/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej / placówki opiekuńczo - wychowawcze Tel. 957550753 wew. 4

Anna Kluszczyk – starszy specjalista pracy socjalnej

Fax  957550753 wew. 5