Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Get Adobe Flash player

WARTO ZOBACZYĆ

16.04.2020 Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego w dniu 16 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do realizacji w/w programu Zarząd Powiatu Sulęcińskiego wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.

W ramach Modułu III wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Adresatami świadczenia są osoby, które utraciły od dnia 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku możliwość korzystania, przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (m. in. warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy itp.). Program nie określa kryterium dochodowego.

Wnioski można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie od 10 kwietnia 2020r., ale nie później niż do 4 września 2020r. poprzez:

• SOW – System Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl

• osobiście (do skrzynki wystawionej w przedsionku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie) lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie pod nr tel. 95 7550753 wew. 3 lub 4.

Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ:

Wniosek PFRON - MIII (PDF)

https://sow.pfron.org.pl

Jak złożyć wniosek w ramach Modułu III w systemie SOW:


25.03.2020 Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE TYMCZASOWEGO ZAWIESZENIA UDZIELANIA PORAD OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
NA TERENIE POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z  COVID-19 oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, Starosta Sulęciński informuje, że  zostaje zawieszona do odwołania stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu sulęcińskiego. Bezpośrednia obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

W czasie zawieszenia działalności punktów, możliwe jest skorzystanie z porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail).

W tym celu należy wypełnić wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest  się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku jest do pobrania pod poniższym linkiem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html

Wypełniony wniosek należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy na porady prawne oraz informacje na temat świadczonych usług udzielane są pod numerem telefonu: 509 256 700.

Starosta Sulęciński

Tomasz Jaskuła

Sulęcin,  23 .03.2020 r.

17.03.2020 Komunikat nr 3/2020

Komunikat nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie z dnia 17.03.2020r

Szanowni Państwo,

W celu doprecyzowania informacji przekazanych w dniu wczorajszym na portalu społecznościowym i  w związku pismem Wojewody Lubuskiego z dnia 12.03.2020r. PS-I.9421.2.78.2020.Etom oraz rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie osób starszych i niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie przyjmuje informację o osobach potrzebujących pomocy w formie zabezpieczenia posiłku lub produktów żywnościowych, zakupów leków oraz pomocy w postaci interwencji kryzysowej jak i   specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. Pozyskane informacje zostaną przekazane zgodnie z zaleceniem Wojewody do realizacji właściwym gminnym ośrodkom pomocy społecznej.

Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr telefonu 95 755 0753 (w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek-piątek od 7.00 do 15.00) lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

(-) Joanna Różańska


 

Informacja ogólna dotycząca koronawirusa:
- NFZ tel. 800 190 590
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie

tel. 515 291 136

12.03.2020 Komunikat nr 2/2020

 

Komunikat nr 2/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie z dnia 13.03.2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu, POCZĄWSZY OD DNIA 13.03.2020 r. DO ODWOŁANIA, WSTRZYMUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W SIEDZIBIE POWITOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SULĘCINIE, za wyjątkiem spraw interwencyjnych.

 
Proszę o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej:

1. W przypadku korespondencji tradycyjnej na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin

2. W przypadku korespondencji elektronicznej na adres:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcam do korzystania z dostępnej linii telefonicznych (w godzinach urzędowania, tj. od 7.00 do 15.00) - tel. 957550753

Przepraszam za utrudnienia i dziękuję za wyrozumiałość.

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

(-) Joanna Różańska


 

Informacja ogólna dotycząca koronawirusa:
- NFZ tel. 800 190 590
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęcinie tel. 515 291 136